ปกหลัง

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research

Section
Back side

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
JOURNAL OF COMMUNITY DEVELOPMENT RESEARCH, วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน. ปกหลัง. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 7, n. 2, dec. 2014. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/754>. Date accessed: 21 aug. 2019.