Return to Article Details แบบจำลองพลังงานอิสระควบรวมสำหรับการประมาณความหนาแน่นของน้ำมันพืชที่อุณหภูมิต่างๆ Download Download PDF