งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย 
อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
Naresuan University press Graduate School 
Maha Dhammaraja Building Zone A,
Muang District, Phitsanulok 
Province, 65000

(+66)-5596-8844
Email : jcdrjournal@gmail.com
Website : www.grad.nu.ac.th/research

Principal Contact

Assoc.Prof.Dr.Sakchai Wittaya-areekul
Editor in chief
Naresuan University Journal, the Graduate School Department of Research and International Affairs Maha Dhammaraja Building Zone A, Muang District, Phitsanulok Province 65000
Phone +66 5596 8817

Support Contact

Kaitthumrong Tagoonchan
Phone 055-968835