งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย 
อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
Naresuan University press Graduate School 
Maha Dhammaraja Building Zone A,
Muang District, Phitsanulok 
Province, 65000

Tel. +66 5596 8844
Email: jcdrjournal@gmail.com
Website: www.journal.nu.ac.th

Principal Contact

Assoc.Prof.Dr.Paisarn Muneesawang
Editor in chief
Naresuan University Journal, The Graduate School Naresuan University.
Phone +66 5596 8813

Support Contact

Kiatthamrong Tagoonchan
Phone +66 5596 8840