วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . 2015 Apr 16. รายชื่อบรรณาธิการภาษาอังกฤษ. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 23:1