วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . 2014 Sep 26. บทบรรณาธิการ. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 21:3