วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . 2015 Jul 25. บทบรรณาธิการ. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 21:2