อโนดาษ์ รัชเวทย์ และอติณัฐ จรดล, Anodar Ratchawet and Atinut Joradol /. " The Storage-life Extended of Tomatoes by Coating with an Edible Konjac Films / การยืดอายุการเก็บรักษาผลมะเขือเทศจากสารเคลือบผิวจากหัวบุกที่รับประทานได้" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 25 Number 1 (10 February 2017)