อโนดาษ์ รัชเวทย์ และอติณัฐ จรดล, Anodar Ratchawet and Atinut Joradol /. " The Storage-life Extended of Tomatoes by Coating with an Edible Konjac Films / การยืดอายุการเก็บรักษาผลมะเขือเทศจากสารเคลือบผิวจากหัวบุกที่รับประทานได้." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 25.1 (2560): 75-91. Web. 31 Mar. 2020