อโนดาษ์ รัชเวทย์ และอติณัฐ จรดล, A. 2017 Feb 10. The Storage-life Extended of Tomatoes by Coating with an Edible Konjac Films / การยืดอายุการเก็บรักษาผลมะเขือเทศจากสารเคลือบผิวจากหัวบุกที่รับประทานได้. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 25:1