อโนดาษ์ รัชเวทย์ และอติณัฐ จรดล, A. (2017). The Storage-life Extended of Tomatoes by Coating with an Edible Konjac Films / การยืดอายุการเก็บรักษาผลมะเขือเทศจากสารเคลือบผิวจากหัวบุกที่รับประทานได้. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 25(1), 75-91. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1678