อโนดาษ์ รัชเวทย์ และอติณัฐ จรดล, Anodar Ratchawet and Atinut Joradol /. The Storage-life Extended of Tomatoes by Coating with an Edible Konjac Films / การยืดอายุการเก็บรักษาผลมะเขือเทศจากสารเคลือบผิวจากหัวบุกที่รับประทานได้. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 25, n. 1, p. 75-91, feb. 2017. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1678>. Date accessed: 31 mar. 2020.