ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ และมนูศักดิ์ จานทอง, Kraisak Phothongkum and Manusak Janthong. " PID+Fuzzy Controller Design for Obstacle Avoidance of Indoor Mobile Robot / การออกแบบตัวควบคุมพีไอดี+ฟัซซีสำหรับการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภายในอาคาร" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 24 Number 2 (4 May 2016)