ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ และมนูศักดิ์ จานทอง, Kraisak Phothongkum and Manusak Janthong. " PID+Fuzzy Controller Design for Obstacle Avoidance of Indoor Mobile Robot / การออกแบบตัวควบคุมพีไอดี+ฟัซซีสำหรับการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภายในอาคาร." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 24.2 (2559): 183-194. Web. 21 Aug. 2019