คณิต พงษ์พิริยะเดชะ, จีระภา ตันนานนท์, กิตติพล เดชะวรกุล, จีรศักดิ์ คำฟองเครือ และนันทวัฒน, Khanit Phongphiriyadecha, Chirapha Tanna. " Monte carlo simulation for dose calculation of standard applicator of 9 MeV electron beam / การจำลองมอนติคาร์โลสำหรับคำนวณปริมาณรังสีของอุปกรณ์กำหนดพื้นที่ขนาดมาตรฐานของอิเล็กตรอนพลังงาน 9 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 24 Number 2 (4 May 2016)