คณิต พงษ์พิริยะเดชะ, จีระภา ตันนานนท์, กิตติพล เดชะวรกุล, จีรศักดิ์ คำฟองเครือ และนันทวัฒน, Khanit Phongphiriyadecha, Chirapha Tanna. " Monte carlo simulation for dose calculation of standard applicator of 9 MeV electron beam / การจำลองมอนติคาร์โลสำหรับคำนวณปริมาณรังสีของอุปกรณ์กำหนดพื้นที่ขนาดมาตรฐานของอิเล็กตรอนพลังงาน 9 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 24.2 (2559): 52-60. Web. 3 Dec. 2021