วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . 2016 Jan 16. ปกหลัง. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 23:3