Return to Article Details แนวทางการจัดการผลิตและการตลาดในการแปรรูปถั่วลิสงแบบครบวงจรโดยวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษาบ้านต้นผึ้ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ Download Download PDF