บทบรรณาธิการ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research

Section
First section

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
JOURNAL OF COMMUNITY DEVELOPMENT RESEARCH, วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน. บทบรรณาธิการ. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 9, n. 1, apr. 2016. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1282>. Date accessed: 27 june 2019.