อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา, Unchalee Singnoi Wongwattana /. " An Approach in Encouraging and Promoting the Sustainable Learning of Tai Dam Language Wisdom / แนวทางการกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาภาษาไทดำอย่างยั่งยืน." Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) [Online], 9.3 (2559): 33-56. Web. 3 Jul. 2020